Blog2Blog Maak je eigen Blog2Blog | Gratis je eigen blog c.q weblog op internet
Een Cursus In Wonderen

Een Cursus In Wonderen

December 18, 2009 - Les 352Oordeel en liefde zijn tegendelen. Van het ene komt alle leed van de wereld. Maar van het andere komt de vrede van God Zelf.

Het is zo makkelijk om te oordelen. En je doet het elk moment. In elke ontmoeting, elk gesprek, ligt het oordeel in een ogenblik klaar. Het is makkelijk om de corruptie van je broeder te zien, en je ziet die elk moment. Daardoor kun je je voor een moment beter voelen, slimmer, of misschien zelfs heiliger. Maar uiteindelijk doet je oordeel over hem of haar alleen jou pijn. Want door je broeder in duisternis te zien, ervaar je de duisternis in jezelf. En door hem te zien als het licht dat hij is, herinner je je het licht dat jij bent.

Vergeving ziet alleen zondeloosheid en oordeelt niet. Zo kom ik tot U. Een oordeel zal me blinddoeken en blind maken. Maar liefde, hier in vergeving weerspiegeld, herinnert me eraan dat U me een manier gegeven hebt om op nieuw Uw vrede te vinden. Ik word verlost wanneer ik verkies deze weg te volgen. U hebt me niet zonder troost achtergelaten. Ik draag in mij zowel de herinnering van U, als Iemand die me daarheen leidt. Vader, ik wil vandaag Uw Stem horen en Uw vrede vinden. Want ik wil mijn eigen Identiteit liefhebben, en daarin vinden de herinnering van U.

In elke ontmoeting ligt voor jou de mogelijkheid om de dingen anders te zien. Degene die je ontmoet, je broeder, kan je de hemel tonen, als je dat toelaat. Kies er vandaag voor de zondeloosheid van je broeder te zien, want daardoor herken je de zondeloosheid van jezelf. Kies ervoor te luisteren naar de Stem die spreekt voor God. Hij spreekt tot je in Een Cursus In Wonderen en als je voor een moment je ogen sluit en luistert, zul je horen dat Hij specifiek tot jou spreekt. Luister naar wat Hij zegt, volg Zijn instructies. Er zal een geheel nieuwe wereld voor je opengaan.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

December 1, 2009 - Je bent liefde


Laten we eens naar je huidige toestand kijken. God is alle Kracht. Kracht heeft geen tegenstelling. In jouw geest, in uitwisseling, is Kracht een definitie van conflict of scheiding in associatie met jouw geest. Als alle Kracht van God is en jij bang bent voor Kracht, omdat het schijnbaar afgescheiden van je is, zul je bang zijn voor God. Is dat zo? Ja! In dat opzicht ben je bang voor de Kracht van God. Als dat waar is, als God jouw Schepper is en Hij jou al Zijn Kracht heeft toegekend, dan moet je bang zijn voor je eigen Kracht!


Als je bang bent voor je eigen Kracht, zul je bang zijn voor jouw Liefdeskracht. Je zult letterlijk bang zijn voor de passie van je verbinding met de goddelijke Liefde van God, want voor jou is het een vorm van verzet. En dat is, dat de Kracht van God jou letterlijk dood zal slaan in plaats van je eeuwig lief te hebben. Dit is de vierde blokkade voor vrede in de goddelijke productie, genaamd Een Cursus In Wonderen, voor het geval je het niet ontdekt hebt. Je bent bang voor Kracht! Totale kracht maakt je volkomen bang.


Dus je bent bang voor de totale Kracht van de Liefde. Zie je dat? Omdat je er bang voor bent, houd je het vast. Je deelt het en beperkt daardoor de Kracht. Je zou kunnen zeggen dat de wereld niets anders is dan een poging de Liefde te beheersen. De gehele associatie van het mens-zijn is een poging de Liefde van God te beheersen en bezitten binnen die associatie, en dat komt door de angst voor Liefde. Hij is letterlijk bang voor de passie van zijn geest in associatie met het creatieve doel dat hij heeft. Hij is doodsbang voor zijn eigen Liefde. Wow!


“Als ik mezelf aan Liefde overgeef, zal ik niets meer hebben. Ik ben bang om lief te hebben, omdat het me pijn zal doen.” Realiseer je je de positie van de menselijke toestand? Hij is bang om totaal lief te hebben omdat het pijn zal doen. Als hij zichzelf weggeeft, zal hem zeker pijn worden aangedaan. Hij zal zeker verliezen. Zijn intentie zal verkeerd begrepen worden. Er zal geen wederkerigheid zijn met betrekking tot zijn geven. Hij is bereid tot overgave en opoffering van zijn gelimiteerde definitie van hemzelf en er zal hem pijn worden aangedaan voor het geven van Liefde, wat is wat God is. Hij is letterlijk bang voor zijn geven! Hij is een oordeel van angst geworden. Of niet?


Onthoud dat God enkel geeft. Liefde is alleen eeuwig geven. De daad van de onbeheerste erkenning van God is wat Liefde is en het enige waarvoor jouw kleine geestje bang is, is het verlies van controle. Waar je het meest bang voor bent, is dat Liefde niet te beheersen is. Liefde valt niet te beheersen! Wat afschuwelijk om zoiets te zeggen in deze wereld.

“O, ik lijk bezeten te zijn door onbeheerste Liefde.” Als ze onbeheerst is, dan kun je er niet door bezeten zijn. Hoe kun je haar bezitten als ze onbeheerst is? Al jouw pogingen om Liefde te beheersen, zijn wat angst is. Je probeert haar te beheersen; je regelt haar, je maakt haar vrij van regels, je geeft haar, je neemt haar, je wisselt haar uit. Maar er is één ding dat je niet wilt doen. Jij zult nooit volledig onbeheerst worden. Als je dat zou doen, dan zou je de Hemel inspringen.


Al je pogingen God te beheersen, weerhouden je ervan te zien dat God Liefde is. Zo simpel is het. Ze zullen me hiervoor ophangen, omdat er niet allerlei ethica aan verbonden is. Het schijnt niet verbonden te zijn aan “Ik moet Liefhebben en eren, en ik moet voor mijn kinderen zorgen.” Zij zijn er, in feite, totaal bij betrokken omdat ze voortbrengselen zijn van je geest, en hun verlossing ligt in jouw vergeving van jezelf. Laat ze dus niet simpelweg vormen van bezit zijn. Dat is niet wat Liefde is, als God enkel Liefde is. Vader, in Uw Handen beveel Ik Mijn Geest (Lukas 23:46) is wat je niet van plan bent te doen. Maar tenzij je dat doet, kun je niet weten dat je Liefde bent. Je bent Liefde!

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

January 3, 2009 - Online Klas

A Course In Miracles International begint donderdag 8 Januari 2009 met een wekelijkse online klas van Een Cursus In Wonderen. De klas vindt elke donderdag plaats om 19.00 uur en je bent van harte welkom.

Elke eerste Zaterdag van de maand zal er van 17.00 tot 20.00 uur een Advent plaatsvinden.

Iedereen heeft wel eens iets ervaren wat hij een gevoel zou kunnen noemen alsof hij boven zichzelf wordt uitgetild. Dit kan zich voordoen ongeacht de fysieke afstand die er lijkt te zijn tussen jou en dat waarmee jij je verbindt, ongeacht jullie respectieve posities in de ruimte, en ongeacht jullie verschillen in omvang en ogenschijnlijke kwaliteit. De tijd speelt geen rol; het kan zich voordoen met iets uit het verleden, uit het heden, of iets dat wordt verwacht. Dit ‘iets’ kan alles en overal zijn: een geluid, een beeld, een gedachte, een herinnering, en zelfs een algemeen idee dat naar niets concreet verwijst. Maar in ieder geval verbind jij je ermee, zonder voorbehoud, omdat je het liefhebt en er samen mee wilt zijn. En dus snel je het tegemoet, en laat je je beperkingen wegsmelten, waarbij alle ‘wetten’ waaraan je lichaam gehoorzaamt worden opgeschort, en zachtjes terzijde geschoven.

Om een klas of Advent bij te wonen, ga naar
www.endeavoracademy.com en klik op de link 'Online Classes' bovenaan de pagina.

Voor meer informatie, of om op de hoogte te blijven van de laatste evenementen, ga naar
www.eencursusinwonderen.nl.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

January 3, 2009 - Begrip

 

Ik begrijp niets wat ik zie.

 

Het is mooi om even terug te gaan naar de inleiding tot de werkboeklessen. Jezus is zo eenvoudig in zijn verwoording van het doel van de lessen en jouw rol daarin.

Het hoofddoel van alle oefeningen is het vergroten van je vermogen de ideeën die je zult oefenen zo uit te breiden dat ze alles omvatten. Dit zal van jou geen inspanning vergen. De oefeningen zelf voldoen aan de voorwaarden die noodzakelijk zijn voor deze vorm van overdracht.

Het vergt van jou geen inspanning. Het enige wat je hoeft te doen is de instructies op te volgen die je worden gegeven. En het zijn simpele instructies: doe de les tweemaal per dag, elk uur of elk half uur. Jezus weet precies wat je nodig hebt en waar je bent in je ervaring.

Sommige ideeën die het werkboek presenteert zul je moeilijk kunnen geloven, en andere kunnen nogal onthutsend lijken. Dit doet er niet toe. Jou wordt slechts gevraagd de ideeën toe te passen zoals je opgedragen wordt. Er wordt je helemaal niet gevraagd ze te beoordelen. Er wordt je alleen gevraagd ze te gebruiken. Juist het gebruik ervan zal ze betekenis voor je laten krijgen en je tonen dat ze waar zijn.

Je hoeft letterlijk niets anders te doen dan de lessen toe te passen. Vandaag gewoon op wat je ook ziet, waar je ook bent, toe te passen dat je niets begrijpt wat je ziet. Dat is alles.

Onthoud alleen dit: je hoeft de ideeën niet te geloven, je hoeft ze niet te aanvaarden, laat staan toe te juichen. Dit alles is niet van belang, en zal hun uitwerking niet verminderen. Maar sta jezelf niet toe uitzonderingen te maken in de toepassing van de ideeën die het werkboek bevat, en - wat je reacties op de ideeën ook mogen zijn - gebruik ze. Meer wordt er niet gevraagd.

Dit is Jezus die persoonlijk tot jou spreekt. Hij vraagt je om de les te lezen en toe te passen zoals je wordt gevraagd. In die toepassing zul je ervaren dat er iets in je verandert, iets wat je niet werkelijk met woorden kunt beschrijven. En plotseling merk je dat je dingen inderdaad anders ziet, dat je anders reageert en dat je een stem begint te horen die je helpt. De ervaring is heel persoonlijk, en die zal voor jou zijn wat het meest behulpzaam is. Maar een ding is zeker: als je het toelaat zal het werkboek je denken volledig veranderen. Je zult de wereld anders zien en anders ervaren, en plotseling weet je dat je misschien nog in de wereld bent maar er niet langer werkelijk deel van uitmaakt. Het is een avontuur, een ontdekken van je geest. Je zet een stap voor de andere, je doet elke dag je les, en de rest laat je over aan God.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

July 22, 2008 - Ik ben niet een lichaam. Ik ben vrij

De lessen nu zijn een herhaling van de laatste 20 lessen, met een toevoeging.


Ik ben niet een lichaam. Ik ben vrij.
Want ik blijf wat ik ben, zo schiep God mij.

De laatste zin is nogal een bizarre vertaling, maar het zegt simpelweg dat je nog steeds bent zoals God je geschapen heeft. Dat is wat je bent. Je kunt het niet veranderen, hoezeer je het ook probeert.

En met je Cursus In Wonderen in de hand probeer je rond te lopen in de wereld, te doen wat je altijd doet, en herinner je jezelf er constant aan dat deze wereld niet werkelijk is, dat je geen lichaam bent en dat je bent zoals God je geschapen heeft.

Er is een betere weg. Het enige wat je hoeft te doen is de ervaring toe te laten. Een Cursus In Wonderen gaat niet om het intellectueel begrijpen van wat je aangeboden wordt. Het is niet als een cursus op de universiteit waarbij je je huiswerk doet en allerlei informatie in je geheugen opslaat. Een Cursus In Wonderen gaat voorbij aan je lichaam, en dus ook voorbij aan je hersenen. Je gebruikt daadwerkelijk zo'n klein percentage van je geheugen (3 %) dat je daar beter helemaal aan voorbij kunt gaan. Je hebt hulp nodig. Er is zoveel meer dan dit.

Het is de ervaring die de verankering is van je vertrouwen in wat je werkelijk bent. Je kunt dat niet zelf tot stand brengen. Deze ervaring wordt je gegeven en het enige wat jij hoeft te doen is een klein beetje bereidwilligheid hebben om de ervaring te ontvangen. Als het licht je hoofd binnenkomt, zul je het onmiddellijk herkennen: dat is wat je bent. En je zult het nooit meer willen loslaten. De les voor vandaag biedt je dit aan.

Ik zal een ogenblik stil zijn en naar huis toe gaan.

Jouw huis is niet van deze wereld. Het bestaat niet uit bakstenen en cement. Er is geen veiligheid hier. Jouw werkelijke huis is in de hemel, en daar ligt je veiligheid. Pas de les voor vandaag toe en ervaar je ware thuis. De ervaring ligt op je te wachten. Ontvang hem vandaag.

Waarom zou ik een ogenblik langer willen blijven waar ik niet thuishoor, wanneer God Zelf aan mij Zijn Stem gegeven heeft die mij naar huis toe roept?

Ik ben niet een lichaam. Ik ben vrij.
Want ik blijf wat ik ben, zo schiep God mij.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

April 21, 2008 - Ik ben zoals God mij geschapen heeft

De les voor vandaag is een herhaling van voorgaande lessen.

 

Er woont licht en vreugde in mij.

Ik ben zoals God mij geschapen heeft.

 

De lessen van het werkboek in Een Cursus In Wonderen werken. Simpelweg door de toepassing ervan, ervaar je dat alles verandert. Je hoeft de lessen niet te begrijpen, probeer dat ook niet. Je begrip ervan staat alleen maar in de weg. Laat ze gewoon zijn wat ze zijn. Ze zijn compleet in zichzelf en ze werken.

 

Ik ben het thuis van licht en vreugde en vrede. Ik verwelkom ze in de woning die ik deel met God, want ik ben een deel van Hem.

 

Je moet ergens een nieuwe ervaring willen en wel een ervaring die niet van deze wereld is. Je verlangt naar meer, omdat je weet dat er meer is. Je weet dat je bent zoals God je geschapen heeft en je hebt genoeg van de kleinheid om je heen.

 

Ik zal eeuwig blijven zoals ik was, door de Onveranderlijke geschapen zoals Hij. En ik ben een met Hem, en Hij met mij.

 

Sla vandaag de tekst van de Cursus eens open. Open het boek en kijk waar je terecht komt. En ga dan een bladzijde terug. Wat je leest is precies wat je op dat moment moet horen. Zo volmaakt is Een Cursus In Wonderen, zo aanwezig is de Heilige Geest en zo belangrijk is jouw kleine beetje bereidwilligheid.

 

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

April 17, 2008 - Geven en ontvangen zijn in waarheid een

 

De les voor vandaag is een van de belangrijkste lessen in Een Cursus In Wonderen. Het toont je dat geven en ontvangen hetzelfde zijn. Het is de basis voor je nieuwe manier van denken.

Tot nog toe dacht je dat je verloor wat je weggaf, en dat was je grootste angst. Dat is de reden waarom je zo veel mogelijk aan alles vasthoudt, omdat je bang bent het te verliezen.

Je associeert geven vooral met speciale gelegenheden: verjaardagen, geboorten, bruiloften etc. En voor die momenten koop je iets bijzonders, verpakt het in mooi papier en geef je het aan iemand die speciaal voor je is. Aan die geschenken zijn allerlei verwachtingen verbonden, en daardoor is er geen enkele vrijheid in wat je geeft.

Vandaag ga je dat anders zien. Vandaag ga je dingen weggeven die oneindig zijn, en daardoor zul je ervaren dat je ontvangt wat je geeft. Het gaat niet om materiele zaken, maar om de gaven van God. Wat zijn die gaven?

Stilte.
Innerlijke vrede.
Zachtmoedigheid.
Vergeving.
Dankbaarheid.

Vandaag wil je iedereen die je ontmoet een geschenk geven dat oneindig is. Je wilt iets geven van totale waarde, en je wilt ervaren dat je het zult ontvangen. Je moet dat ervaren, want op die ervaring is de training van je geest gebaseerd. Een waar geschenk, een oneindig geschenk, gaat nooit verloren. Het ligt voor altijd opgeslagen in je schatkamer en kan op elk moment worden gevonden en gebruikt. Dit gaat verder dan materiele zaken. Je wilt niet iets dat kan vergaan. Je wilt iets werkelijks. En dat is wat je zult ontvangen vandaag door het weg te geven.

Geven en ontvangen zijn in waarheid een.
Ik zal ontvangen wat ik nu geef.

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

April 15, 2008 - Laat mij stil zijn en naar de waarheid luisteren

De les voor vandaag is een van mijn favoriete lessen. Je kunt de kracht van deze les voelen als je hem hardop zegt: Laat mij stil zijn en naar de waarheid luisteren. Er is elk moment een stem die tot je spreekt, en het is aan jou om ernaar te luisteren. Maar de vraag is: naar welke stem luister je?

 

Je hebt tot nog toe naar een bepaalde stem in je hoofd geluisterd. Een Cursus In Wonderen zegt je dat dat de stem van het ego is. En het ego dat ben jij zoals je jezelf een naam hebt gegeven met een identiteit in deze wereld, afgescheiden van God en andere lichamen. Deze kleine stem zegt je dat je goed of slecht bent, beter dan iemand anders of slechter, mooi of lelijk, en een hele lange lijst van betekenisloze dingen waarmee je jezelf beschrijft en identificeert. En vandaag word er van je gevraagd dat je niet naar deze kleine stem luistert.
 
Vandaag kun je naar de krachtige Stem van God luisteren. Het is een stille stem en toch heel luid, een zachte stem en toch vol kracht. Het is een stem die je een boodschap geeft van buiten de tijd en niet van deze wereld. De enige manier waarop je deze stem kunt horen, is door ervoor te kiezen ernaar te luisteren. Waar je focus ligt, dat zul je horen. Kies voor het ego en je hoort zijn boodschap en krijgt de gevolgen ervan. Kies voor de Stem namens God en je zult Zijn boodschap horen, een boodschap die altijd bij je is geweest maar waarnaar je voorheen niet wilde luisteren.
 
De gaven van God komen van buiten de tijd om en gaan nooit verloren. En zo gaat de boodschap van Zijn Stem ook nooit verloren. Wees stil vandaag en luister. Hij spreekt tot je. Je kunt Hem horen en je kunt Zijn boodschap spreken. Wat je geeft dat zul je ontvangen. Dus laat je focus helder zijn vandaag. God spreekt tot je hier en nu.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

April 14, 2008 - Gods vrede en vreugde behoren mij toe

De gaven van God zijn niet als de gaven van de wereld. Ze zijn eeuwig en kunnen nooit van je worden weggenomen. Ze liggen diep in je in een schatkamer en zijn elk moment beschikbaar voor je. En de sleutel voor deze schatkamer is dit: wat je geeft dat zul je ontvangen.
De les voor vandaag kijkt naar de ware betekenis van geven. Tot nog toe dacht je dat als je iets gaf je het daardoor verloor. En met materiele dingen lijkt dat ook zo. Je geeft het weg, het is uit je handen en verdwenen. En daardoor denk je dat je als je iets weggeeft, je het verliest. Vandaag wordt je getoond dat waarlijk geven het tegenovergestelde doet.

Een Cursus In Wonderen toont je dat je iets geeft zodat je het zelf ontvangen kunt. En dat is een nieuw idee. Er wordt je gevraagd vrede en vreugde te geven, zodat je die kunt ontvangen.

Zoals de vrede en de vreugde van de Hemel intenser worden wanneer je ze als Gods gave aan jou aanvaardt, zo groeit ook de vreugde van jouw Schepper wanneer jij Zijn vreugde en vrede als de jouwe aanvaard. Waarachtig geven is scheppen. Het breidt het grenzeloze uit tot het onbegrensde, eeuwigheid tot tijdloosheid, en liefde tot zichzelf. Het voegt nog toe aan alles wat al compleet is, niet in de eenvoudige zin van meer toevoegen, want dat houdt in dat het voordien minder was. Het voegt toe door dat wat overvloeien wil zijn doel te laten vervullen, namelijk om al wat het heeft weg te geven, en het zo voor altijd veilig te stellen voor zichzelf.

Laat vandaag al je oude ideeen wegvallen en laat je getoond worden wat waarlijk geven en ontvangen is. Het is niet wat je denkt. Maar dat is een ervaring en kan niet onderwezen worden. De les biedt je alles wat je nodig hebt voor een nieuwe ervaring.

Mijn broeder, vrede en vreugde bied ik jou aan,
opdat Gods vrede en vreugde de mijne mogen zijn.

Zeg dat vandaag tegen wie je ook ontmoet, of het nu een vriend is of een vijand. Laat alles los, het verleden en al je ideeen over welke persoon dan ook. Laat dit moment geheel nieuw zijn en je zult de vrijheid ervaren die de les voor vandaag je biedt.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

April 13, 2008 - Ik zoek slechts wat mij in waarheid toebehoort

 

De les voor vandaag is gericht op de geschenken die God je wil geven en het vraagt je om een plaats vrij te maken om Zijn gaven te ontvangen. Het is een ongelofelijk idee dat je zo gericht kunt zijn op kleine dingen dan je de grootse gaven om je heen letterlijk niet kunt zien. Als je alleen wereldse dingen wilt, dan zul je die ontvangen. Maar als je je richt op God en Zijn gaven, dan kun je niet anders dan ontvangen wat Hij schenkt. En Zijn gaven zijn eeuwig en vol vreugde.

 

Vandaag halen we alle zinloze en zelfgemaakte gaven weg die we legden op het heilg altaar waar Gods gaven horen. Van Hem zijn de gaven die in waarheid de onze zijn. Van Hem zijn de gaven die wij erfden voor er sprake was van tijd, en die nog steeds de onze zullen zijn wanneer tijd tot eeuwigheid is vergaan. Van Hem zijn de gaven die nu in ons zijn, want ze zijn tijdloos. En we hoeven niet te wachten om erover te beschikken. Vandaag behoren ze ons toe.


Het is zo mooi hoe Een Cursus In Wonderen je toont dat de tijd geen werkelijkheid heeft. Je erfde Gods gaven voor er sprake was van tijd, omdat de tijd je eigen maaksel is. Jij, die rondloopt met een horloge, of constant naar de klok kijkt om je leven in te richten, gaat in werkelijkheid buiten de tijd om. Je bent eeuwig. De tijd is niets. En de gaven die je vandaag kunt ontvagen hebben ook niets met tijd van doen. En daardoor kun je ze hier en nu ontvangen.


Je kunt vandaag het idee loslaten dat er iets is waarop je moet wachten. Dat er dingen zijn die later in de tijd verschijnen. De tijd is een werelds idee. Het is jouw idee. Maar het heeft niets te maken met de wonderen die de Cursus je biedt.


Ik zoek slechts wat mij in waarheid toebehoort,

en vreugde en vrede zijn mijn erfgoed.


Je kunt alle conflicten van de wereld terzijde leggen; er wordt je in feite gevraagd om dat te doen. Het is jouw verantwoordelijkheid om vandaag de gaven van God te ontvangen. En wanneer je dat doet zal ergens in de wereld iemand plotseling blij worden. Dat is de kracht van je geest. Dat is de kracht van een gedachte.


Maak vandaag de weg vrij voor God. Aanvaard Zijn Wil, die in werkelijkheid de jouwe is, en ontvang Zijn geschenken. Ze zijn er voor jou. God wil dat je ze ontvangt.

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

About Me

Een blog over mijn ervaring met de universele boodschap van Een Cursus In Wonderen

Links

Home
View my profile
Archives
Email Me